Detacheren

Detacheren

Zoekt u personeel dat moeilijk in de markt te vinden is, heeft u vacatures of een specialistische aanvraag die u graag met zekerheid ingevuld ziet? Werkt u op projectbasis of gaat de uitzendkracht een langere periode voor u aan het werk? Dan is detacheren de beste keus!

De kracht van detacheren zit in het binden en boeien van de uitzendkracht. Dit betekent zekerheid voor een bepaalde periode. Voor u als inlener en voor de gedetacheerde medewerker.

Bij detacheren gaan we uit van een detacheringsovereenkomst tussen de uitzendkracht en Concilio Personeelsdiensten waarvoor we een opdrachtovereenkomst zijn aangegaan met u als opdrachtgever. De gedetacheerde uitzendkracht is dus in dienst van Concilio Personeelsdiensten en wordt te werk gesteld bij u als opdrachtgever. De contractduur is vooraf vastgesteld voor een bepaalde duur. Met een vaste start en einddatum. Of voor de duur van het project.

De keuze om een gedetacheerde uitzendkracht in te lenen wordt vaak gemaakt om de zekerheid te hebben dat deze uitzendkracht voor langere tijd bij u werkzaam zal zijn. Vaak gaat dit gepaard met de specialistische vakkennis of het beperkt aantal mensen met betreffende vakkennis en vaardigheden.